Väghållning

Inom väghållning har vi en kompetens som sträcker sej från banracing till rally samt goda referenser som borgar för ett effektivt resultat. Vi utför rådgivning och planering av modifieringar samt även själva bygget med ut-testning.
Modern kuggstångsstyrning på en gammal bil
När vi på SET blev medvetna om att det i Sverige utvecklades en kuggstångsstyrning för den tidiga Mustangen blev vi naturligtvis mycket intresserade och vi har nu i samarbete med tillverkaren testat och utvecklat denna kuggstångsstyrning till en färdig produkt. Bilderna nedan visar prototypen.

Vad är då fördelarna med en kuggstångs-styrning? Jo, i princip kan man säga att axeln som ratten sitter på är kopplad direkt till parallellstaget på bilen och därmed elimineras 3 av de sammanlagt 8 ledpunkter som originalstyrningen har. Färre led-punkter = mer direkt överföring av rörelsen från ratten till hjulen på bilen med betydligt mindre glapp.

Original servostyrningen som finns på Ford Mustang 1965 - 1970 är ur prestanda-synpunkt ingen rolig historia. Vi har bland annat vid bankörning fått oljan i original servosystemet att koka, trots att vi använt separat kylare. Dålig vägkänsla, svår att få tät från olika läckage, ålderdomlig konstruk-tion, krångligt att montera headers m.m. är också faktorer som talar mot original styrningen.

På den amerikanska eftermarknaden har det sedan ett antal år funnits flera olika alter-nativa kuggstångsstyrningar till den tidiga Mustangen att välja på. Tyvärr så fyller ingen av de amerikanska produkterna upp till de grundlägganade krav vi tycker att man bör ställa på om man skall byta till kuggstångsstyrning.

De grundläggande kraven är:

  • Att bilens svängradie inte skall öka på grund av bytet.
  • Ingen ökning av det så kallade "bumpsteer" värdet .
  • Ingen försvagning av bilens konstruktion.

I början på Juni 2005 startade vi testerna med den kuggstångsstyrning som syns på bilderna till höger. Styrningen är baserad på kuggstång från en existerande bil och kompletterad med nytillverkade kompo-nenter för att passa in i Mustangens framvagnsgeometri.

För att montera styrningen behövde vi endast borra två stycken 8,5 mm hål i rambalken på utsidan av där styrsnäckan tidigare satt och detta gjordes enkelt på plats med en vanlig elektrisk borrmaskin. I övrigt så kräver installationen att ratt-stången monteras ur bilen och att den nedre delen att rattaxeln byts ut tillsammans med att ett lager monteras.

Det vi ganska snabbt upptäckte efter att ha börjat provköra var att styrningens fästen var något vekt konstruerade och dessa förstärkdes så att det flex som fanns i sidled försvann. Ytterligare saker vi laborerade med var själva hydraulsystemet där vi inledningsvis hade vissa problem med läckage, felaktiga dimensioner på olika ledningar, problem med luft i systemet på grund av att vi använde en oljebehållare som inte riktigt passade till pumpen. Vi kunde också till sist konstatera att vi använt en för stor remskiva på servopumpen. Allt detta blev efterhand åtgärdat och vi kom till sist fram till en mycket bra resultat.

Det färdiga resultatet

Efter sommarens utsortering av kuggstångsstyrningen så kan vi konstatera att den nu fungerar precis så bra som en riktigt bra styrning på en bil kan fungera. Styrningen har testats 300 - 400 mil vanlig körning och vid bankörning på Mittbanan i slutet av sommaren kunde vi också dra slutsatsen att denna styrning fungerar mycket bra. Vi har full servoeffekt från stillastående som sedan tack vare den inbyggda progressiviteten i systemet avtar vi högre hastigheter. Styrningen är mycket direkt och precis, ~3 rattvarv mellan fulla utslag och ingen förändring av svängradien. Bumpsteer värdet är uppmätt och vi har reducerat detta till hälften med den nya styrningen jämfört med originalstyrningen.

Vi tackar för förtroendet att få utfört testerna.

2009

Under 2009 har vi testat styrningen med en nyrenoverad original servopump och det har fungerat utmärkt. Två av våra kunder har gjort detsamma och även hos dessa har det fungerat klanderfritt. Om Du vill ha originalutseende i ditt motorrum och pumpen är komplett renoverad till nyskick kan denna användas istället för den moderna pump som ingår i vårt kit.
 
     

SET - Special Engineering Team Kalmarvägen 23 08 500 311 00
Göran Forsberg 746 38 Bålsta goranfor@gmail.com